Total : 120, 9 / 10 pages  

현대학원
2017년 이론수업 안내


2017년 피아노조율기능사  필기시험 대비 이론 수업을 다음과 같이 시작합니다.
  

                         -  다  음  -

수업일     :  2016.12.12   -  2016.1.14일              

요  일   :  월, 화,  목, 금요일

시   간   :  (1)   11 : 30   -  13:00
                 (2)  19 : 30   -   21:00  

준비물   :   교재,  필기도구ps :  필기시험일  :  2017년 1.14   -  1.22

         7월에 있을 산업기사 시험 준비하시는 분 도
        이번 기회를 놓치지 마세요.
24    산업기사 (2015년도) 필기시험 접수일  현대학원   2015/04/28  689
23    산업기사 실기시험 접수일  현대학원   2015/06/15  647
22    "축" 최우수상 수상  현대학원   2015/10/20  587
21    2016년 피아노조율사 자격증 시험 일정  현대학원   2015/12/01  1790
20    2016년 이론 수업 안내  현대학원   2015/12/01  746
19    2016 필기시험 접수일  현대학원   2016/01/07  679
18    실기시험 접수일  현대학원   2016/02/15  871
17    "축 최우수상 수상"  현대학원   2016/10/07  558
16    2017년도 자격증 시험일정 안내  현대학원   2016/12/01  764
   2017년 이론수업 안내  현대학원   2016/12/02  826
14    해외 기술연수자 모집  현대학원   2016/12/08  1124
13    "축 대상 " 수상  현대학원   2017/10/02  783

 
[1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10]


Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by salz's atelier / rough's theme