Total : 120, 9 / 10 pages  

현대학원
2016년 이론 수업 안내

2016년 피아노 조율 기능사  필기시험 대피 이론 수업 을 다음과 같이
합니다.

                                              -    다   음   -

시작일    :    2015년 12월 8일 부터   2016년  1. 22

요    일    :    화,  목,  금요일

시간        :    (1)    11:30    -  13:00
                        (2)     19:30   -  21:00

준비물    :   교재,   필기도구
ps :   자격증 시험이 년 1회 뿐이니  이번 수업을 놓치지 마세요.

         산업기사 시험을 준비하시는 분들도   이번 수업 을 이용하십시오.24    산업기사 (2015년도) 필기시험 접수일  현대학원   2015/04/28  689
23    산업기사 실기시험 접수일  현대학원   2015/06/15  647
22    "축" 최우수상 수상  현대학원   2015/10/20  587
21    2016년 피아노조율사 자격증 시험 일정  현대학원   2015/12/01  1790
   2016년 이론 수업 안내  현대학원   2015/12/01  746
19    2016 필기시험 접수일  현대학원   2016/01/07  679
18    실기시험 접수일  현대학원   2016/02/15  871
17    "축 최우수상 수상"  현대학원   2016/10/07  558
16    2017년도 자격증 시험일정 안내  현대학원   2016/12/01  764
15    2017년 이론수업 안내  현대학원   2016/12/02  827
14    해외 기술연수자 모집  현대학원   2016/12/08  1124
13    "축 대상 " 수상  현대학원   2017/10/02  783

 
[1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10]


Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by salz's atelier / rough's theme